Χρηματοδότηση μελέτης επισκευής Δημαρχείου

Χρηματοδότηση μελέτης επισκευής Δημαρχείου

Η χρηματοδότηση για τη μελέτη πλήρους επισκευής και συντήρησης του εμβληματικού Δημαρχείου της Ερμούπολης, έργου του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, μέσω της συνδρομής του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητήθηκε από τον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης κ. Γιώργο Μαραγκό, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018, με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη, παρουσία των τριών κυβερνητικών Βουλευτών κ.κ. Αντώνη Συρίγου, Νίκου Συρμαλένιου και Νίκου Μανιού, του Συμβούλου του Υπουργού κ. Μαρίνου Ρουσιά και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κ. Αλέξη Τσιάντη.

Είναι γνωστό ότι το ιστορικό Δημαρχείο της Ερμούπολης αποτελεί αρχιτεκτονικό μνημείο εθνικής και παγκόσμιας σημασίας και η αποκατάστασή του στο πρότερο αρχιτεκτονικό κάλλος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋποθέτει κατ’ αρχάς την εξασφάλιση των απαιτούμενων μελετών, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, προκειμένου ο Δήμος μας να εξασφαλίσει στη συνέχεια την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.

Το κόστος της μελέτης για την πλήρη επισκευή και συντήρηση του Δημαρχιακού Μεγάρου, η οποία θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, μονώσεις, κουφώματα, στοιχεία του φέροντος οργανισμού, εσωτερικές παρεμβάσεις, διάκοσμο και ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπολογίζεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ποσό απαγορευτικό για να διατεθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Με βάση τα παραπάνω, συμφωνήθηκε η υποβολή, εντός των αμέσως επόμενων ημερών, εκ μέρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, αναλυτικής προεκτίμησης αμοιβής για την αναφερόμενη μελέτη, προκειμένου το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει τη δυνατότητα πλήρους χρηματοδότησής της, γεγονός το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικότατο βήμα για την αποκατάσταση ενός κτιρίου – συμβόλου για τον τόπο μας και ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας για την Ελλάδα εν γένει.