Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή ποδηλατόδρομου στην Ερμούπολη

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή ποδηλατόδρομου στην Ερμούπολη

Με την υπ’ αριθμ. 40652/13-4-2018 (ΑΔΑ:649Β465ΧΙ8-ΝΛ3) απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την κατασκευή Ποδηλατόδρομου από την Πυροσβεστική μέχρι το πάρκινγκ της Ακτής Μ. Δουράτσου, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, στο πλαίσιο της ένταξής του στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 – 2020, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), ΣΑΕ 367 του Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το έργο, που αναμένεται να δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, περιλαμβάνει ποδηλατόδρομο, μήκους 393 μ., ο οποίος θα βρίσκεται σε συνέχεια του  ποδηλατόδρομου στο παραλιακό μέτωπο του λιμανιού της Ερμούπολης, επεκτείνοντάς τον στα 1.008 μ. μήκος. Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να αναβαθμίσει ποιοτικά, λειτουργικά και αισθητικά ένα μεγάλο μέρος αστικού ιστού με ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στοχεύουν στην καλύτερη κυκλοφοριακή οργάνωση της οδού Μπαρμπέτα, στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας με την κατασκευή πεζοδρομίων, στην αύξηση του φωτισμού της περιοχής, στην υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, καθώς και στην ανάδειξη αξιόλογων κτιρίων.