13ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση

13ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση

13o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Νότιο Αιγαίο: Ένα Αναπτυξιακό Οικοσύστημα

Γιώργος Μαραγκός, Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης

17 Απριλίου 2018

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί

Κύριε Περιφερειάρχη,

Κυρίες και κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές

Κύριε Πρόεδρε της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν.Α. και Δήμαρχε Ρόδου,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού,

Κυρίες και Κύριοι Εκπρόσωποι Συλλόγων, Φορέων και Οργανισμών του Νοτίου Αιγαίου

Το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ρόδου, όπως και όλα τα αντίστοιχα Συνέδρια που διεξήχθησαν στις Περιφέρειες της χώρας, είναι χωρίς αμφιβολία ένα ιδιαιτέρως θετικό βήμα στη διαδικασία αναζήτησης του νέου Αναπτυξιακού και Παραγωγικού Μοντέλου, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας τα τελευταία εννέα σχεδόν χρόνια.

Θεωρώ ότι ως εξέλιξη αποτελεί μια δικαίωση για όλους εμάς που επί σειρά ετών πιστεύαμε και υποστηρίζαμε ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή που ο σχεδιασμός για την Ανάπτυξη αποτελούσε αποκλειστική αρμοδιότητα της Κεντρικής Κυβέρνησης και συντελείτο σε κεντρικό επίπεδο, πίσω από κλειστές πόρτες εν τη απουσία των τοπικών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων της κάθε περιοχής.

Και τολμώ να πω, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν καιρός να συμβεί ακριβώς αυτό. Γιατί το μοντέλο «από την κορυφή προς τη βάση» αγνοούσε τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα, τις προοπτικές και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου. Γιατί οδηγούσε σε πολιτικές και δράσεις που δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της κάθε περιοχής και άφηναν αναξιοποίητες τις δυνατότητές της. Γιατί λειτουργούσε πολλές φορές αναίτια περιοριστικά για τις υγιείς αναπτυξιακές δυνάμεις της κάθε περιοχής. Γιατί απέτυχε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των απαιτούμενων συνεργειών. Με λίγα λόγια, γιατί αυτό το μοντέλο δοκιμάστηκε για πολλές δεκαετίες και δεν έφερε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η ενεργητική, δυναμική και διαρκής συμμετοχή των τοπικών δυνάμεων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας αποτελεί προαπαιτούμενο για την έξοδο από την κρίση και την ύφεση που ταλαιπωρούν τη χώρα επί σειρά ετών.

«Αναπτυξιακούς Σχεδιασμούς» έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν σε αυτή τη χώρα. Ελπίζω και εύχομαι ότι αυτή τη φορά θα μετουσιωθεί σε ρεαλιστικά, αποδοτικά, τεχνοκρατικά σχέδια με συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα επιδιώκουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και θα οδηγήσουν τον κάθε τόπο αλλά και τη χώρα συνολικά σε μια πιο στερεή οικονομική και αναπτυξιακή πορεία. Τα μέχρι τώρα βήματα είναι θετικά.

Όμως, ο χρόνος μας πιέζει, οι αντοχές των τοπικών μας κοινωνιών εξαντλούνται, οι νέοι μας συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό σε αναζήτηση ευνοϊκότερων συνθηκών για να χτίσουν τη ζωή και το μέλλον τους, στερώντας μας από πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η πορεία προς μια νέα αναπτυξιακή διαδικασία σίγουρα απαιτεί κατ’ αρχήν τη χάραξη και εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών, ιδιαίτερα σε μια περιφέρεια νησιωτική, όπως το Νότιο Αιγαίο. Πολιτικών που θα επιτρέψουν στις τοπικές κοινωνίες να συμμετάσχουν ισότιμα στη νέα εποχή.

  • Σε αυτό το πλαίσιο, ως Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, και εκπροσωπώντας θεσμικά του Κυκλαδίτες Δημάρχους, θα αναφέρω το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου, για το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία του Υφυπ. Ναυτιλίας κ. Σαντορινιού και αναμένουμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα.
  • Αναφέρω, επίσης, το θέμα του ειδικού συντελεστή Φ.Π.Α. για τα νησιά, που ήταν μια δίκαιη πρόβλεψη για τις νησιωτικές κοινωνίες, του οποίου η κατάργηση αποτέλεσε βαριά ήττα για τη νησιωτικότητα. Εξυπακούεται ότι οι Δήμαρχοι των νησιών μας παραμένουμε στις επάλξεις μέχρι την επαναφορά του στο πρότερο καθεστώς.
  • Τη διασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστης ακτοπλοϊκής διασύνδεσης για την διευκόλυνση των τοπικών πληθυσμών, αλλά και του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος και την ανεμπόδιστη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τα νησιά μας.
  • Το θέμα της δυνατότητας ευκολότερης πρόσβασης της επιχειρηματικής κοινότητας σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που έχουν δημιουργήσει οι συνθήκες στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία γενικότερα.
  • Το θέμα της υποστελέχωσης κρίσιμων για την περιοχή μας δημόσιων υπηρεσιών, που θέτει σημαντικά εμπόδια σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους της Περιφέρειας. Μέγιστο ζητούμενο είναι το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ των νησιών της Περιφέρειάς μας και όχι το αντίθετο, όπως αυτό συμβαίνει.

Όμως, ας μη γελιόμαστε – η τρέχουσα κρίση δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: η επαναφορά στην ανάπτυξη προϋποθέτει πάνω από όλα νέα, υγιή, δυναμική επιχειρηματική δράση, με τη μορφή νέων επενδύσεων.

Οφείλουμε να θέσουμε σε άμεση προτεραιότητα του νέου Αναπτυξιακού μας Υποδείγματος την απελευθέρωση, την ενθάρρυνση, την ενεργό στήριξη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα σεβαστούν την ταυτότητα, τις παραδόσεις αλλά και το φυσικό περιβάλλον των νησιών μας, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα αναλάβουν την κοινωνική ευθύνη που τους αναλογεί και θα συνεισφέρουν στην πορεία μας προς την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Αυτή η παραδοχή είναι θεμελιώδης για όλους μας. Γιατί μέσα από αυτήν αντιλαμβανόμαστε τους νέους ρόλους που οι φορείς και οι νησιωτικές κοινωνίες που εκπροσωπούμε καλούμαστε να διαδραματίσουμε για να στηρίξουμε τη νέα αναπτυξιακή πορεία της Χώρας στο σύνολό της.

Για παράδειγμα, εμείς οι Δημοτικές Αρχές όχι απλά δεν πρέπει να είμαστε απούσες, αλλά αντίθετα πρέπει να πρωταγωνιστούμε στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τόπο μας. Πρέπει να προκαλούμε το επενδυτικό ενδιαφέρον, να το ενθαρρύνουμε και να το διευκολύνουμε σε συνεργασία τόσο με την Κεντρική Κυβέρνηση όσο και με τους άλλους φορείς της περιοχής μας.

Ως Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, επιτρέψτε μου να σταθώ ελάχιστα στο παράδειγμα του δικού μας νησιού.

  • Έχουμε την περίπτωση του Ναυπηγείου του Νεωρίου, που όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του για την τοπική μας οικονομία. Ως Δήμος, διαδραματίζουμε έναν σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση μιας λύσης, που έχει ήδη δρομολογηθεί, για την επαναλειτουργία μιας οικονομικής μονάδας που μπορεί να προσφέρει πολλά στην τοπική μας κοινωνία.
  • Την περίπτωση του Στρατοπέδου Ζαφείρη, μιας έκτασης με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για το νησί. Ως Δημοτική Αρχή συνεργαστήκαμε αποδοτικά με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και πρωτοστατήσαμε στη χάραξη μιας επικείμενης επένδυσης με μεγάλα αναπτυξιακά και οικονομικά οφέλη για τη Σύρο σε όρους δημιουργίας θέσεων εργασίας, προσέλκυσης αυξημένου τουριστικού ρεύματος, επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Και όλα αυτά με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες του νησιού μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ήδη για την περίπτωση του Στρατοπέδου έχει εκδηλωθεί έγγραφο επίσημο ενδιαφέρον.
  • Την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, την αναβάθμιση και επανάχρηση κτιρίων μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, στην οποία ως Δημοτική Αρχή έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία με πιθανούς ιδιώτες επενδυτές αλλά και τοπικούς φορείς. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, ομοίως, εκδηλώθηκε έγγραφο επίσημο ενδιαφέρον εκ μέρους επενδυτικών σχημάτων για την αξιοποίηση σημαντικής δημοτικής περιουσίας προς την κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης.
  • Κι όλα αυτά στην κατεύθυνση μιας στέρεης και βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης νοικοκυρεμένης, που θα λειτουργεί με βάση την τάξη και όχι το χάος. Προς αυτή την κατεύθυνση, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον εδώ παρόντα Γενικό Γραμματέα Αιγαίου κ. Γιάννη Γιανέλλη – Θεοδοσιάδη για την καταλυτική συνεισφορά του στην προώθηση της Πολεοδομικής Μελέτης της Ερμούπολης, μιας σοβαρής εκκρεμότητας τριάντα (30) και πλέον ετών, που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης και δημοσίευσης σε ΦΕΚ του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
  • Έχουμε τέλος μια σειρά από έργα και πρωτοβουλίες που καταδεικνύουν το στρατηγικό μας προσανατολισμό στην υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας: αναβαθμίζουμε σημαντικά τις υποδομές προσπελασιμότητας του νησιού μας (αεροδρόμιο, λιμάνι) και τις υποδομές κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων), δημιουργούμε νέους πολιτιστικούς και αθλητικούς θεσμούς για την ενίσχυση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού σε τομείς όπως ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός και η κρουαζιέρα, προσελκύουμε ιδιωτικά κεφάλαια για να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα των δράσεών μας, και συμμετέχουμε σε διεθνείς δικτυώσεις με οργανισμούς και φορείς που μπορούν να μας προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά σύντομα τη λειτουργία του στο νησί μας, και ο νέος Μηχανισμός Προσέλκυσης και Υποστήριξης Επενδύσεων του Δήμου μας, στον οποίο πίστεψαν και τον στήριξαν ο κ. Πρωθυπουργός, ο Αναπλ. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτσης, ο Υφυπ. Ναυτιλίας κ. Σαντορινιός, ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Κορκολής, και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια για τη στήριξή τους αυτή.

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Σήμερα που έχουμε αναγνωρίσει ότι το προηγούμενο αναπτυξιακό μοντέλο απέτυχε, αλλά ακόμη δεν έχουμε οριοθετήσει το νέο, βλέπουμε σε τοπικό επίπεδο μεμονωμένες πρωτοβουλίες νέων κυρίως ανθρώπων, με όρεξη για δουλειά, με σκέψη καινοτόμα, με δυναμισμό, με εξωστρέφεια, να δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε διεθνές επίπεδο. Οι τοπικές κοινωνίες σταδιακά παίρνουν την ευθύνη της ανάπτυξης στα χέρια τους.

Αυτές είναι οι «καλές πρακτικές» που μας δείχνουν το δρόμο για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτά είναι τα παραδείγματα που πρέπει να μελετήσουμε, να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά τους και να βασίσουμε επάνω τους το νέο μοντέλο για την ανάπτυξη που όλοι θέλουμε.

Και ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβληματισμοί και οι προτάσεις των τοπικών φορέων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κάθε περιοχής, να λυθούν θέματα που θέτουν εμπόδια στην υγιή δράση, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας, αλλά και της Εθνικής Οικονομίας συνολικά.

Σε αυτή μας την κοινή προσπάθεια, της Κεντρικής Διοίκησης, των τοπικών αρχών, των τοπικών κοινωνιών, χρειάζεται πραγματική και ουσιαστική συστράτευση – δεν περισσεύει κανένας.

Και για να την πετύχουμε, πρέπει να ξεπεράσουμε στερεότυπα και αντιλήψεις που ταλαιπώρησαν τη χώρα για μακρύ χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε το δικαίωμα και την πολυτέλεια να θεωρούμε εξ ορισμού ούτε τους πολιτικούς άρχοντες «υπεύθυνους» για όλα τα δεινά της Χώρας, ούτε όμως και τους ιδιώτες επιχειρηματίες και την ιδιωτική πρωτοβουλία ως τον μόνιμο «φταίχτη».

Χρειάζεται η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης, η σύναψη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» μεταξύ όλων των δυνάμεων του κάθε τόπου, που ως στόχο θα έχει τη χάραξη ενός σχεδίου για την επίτευξη κοινωνικά δίκαιης, ισότιμης για όλους, μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης.

Και στη βάση αυτού του σχεδίου χρειάζεται να κατανεμηθούν καθήκοντα και ρόλοι, να οριοθετηθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα και επιδιωκόμενα αποτελέσματα, να αναπτυχθούν συνέργειες και να θεσπιστεί μια μεθοδολογία αξιολόγησης της συνεισφοράς του κάθε ενός από τους συμμετέχοντες.

Από την πλευρά μας, κ. Πρωθυπουργέ σας βεβαιώνω ότι, ως Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, αλλά και ως Κυκλάδες συνολικά, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση προς αυτή την κατεύθυνση, για να συμβάλλουμε σε μια τέτοια εθνική προσπάθεια. Και είμαστε πρόθυμοι και αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς της Περιφέρειας αλλά και της χώρας για να μεγιστοποιήσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματα της δράσης μας.

κ. Πρωθυπουργέ, χαιρετίζω τις εργασίες του 13ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, του οποίου κλείνει η Α’ φάση, και στο οποίο ακούστηκαν τα προβλήματα αλλά και προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπισή τους και βεβαίως εκφράζω την ανυπομονησία τη δική μου αλλά και όλων των Κυκλαδιτών για την πραγματοποίησή του τον επόμενο μήνα στη Σύρο, στην έδρα της Περιφέρειάς μας, με την ελπίδα και τη σιγουριά ότι αυτή μας η συνάντηση θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας αναπτυξιακής πορείας για την περιοχή μας.