Έγκριση χρηματοδότησης για το έργο του Γεωπάρκου στη Βόρεια Σύρο

Έγκριση χρηματοδότησης για το έργο του Γεωπάρκου στη Βόρεια Σύρο

Εγκρίθηκε σήμερα, 24 Μαΐου 2018, με την υπ’ αριθμ. 55970/24-05-2018 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλ. Χαρίτση, η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Δράσεις αξιοποίησης της γεωλογικής ιστορίας με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού στη Σύρο», προϋπολογισμού 367.285 ευρώ,  στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 – 2020, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ).

Η προτεινόμενη δράση αναμένεται να συμβάλει θετικά στη συνέργεια και δικτύωση μεταξύ όχι μόνο των φορέων που διαχειρίζονται τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη, αλλά και στη συνεργασία με το Ε.Κ.Π.Α. (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) για τον συντονισμό των ενεργειών που απορρεόυν για τη δημιουργία γεωλογικού εκθετηρίου – μουσείου και όχι μόνο.

Η ανάπτυξη του γεωτουρισμού είναι συνυφασμένη και συμπληρωματική με τη λειτουργία του γεωπάρκου, το οποίο θα καταλαμβάνει κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού, βόρεια του νοητού άξονα Κίνι – Άγιος Δημήτριος, καθώς και με την ίδρυση του γεωλογικού εκθετηρίου, όπου θα παρουσιάζεται η γεωλογική ιστορία της περιοχής, ευρήματα από χαρακτηριστικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και απολιθώματα, πιθανά παλαιοντολογικά ευρήματα και γενικά ό,τι χαρακτηρίζει τη γεωλογία της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, υπό την ομπρέλα του γεωπάρκου, καλύπτονται τόσο οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές του νησιού όσο και οι αρχαιολογικοί χώροι, τα ιστορικά μνημεία και οι παραδοσιακοί οικισμοί, δημιουργώντας έτσι έναν χώρο που θα προσφέρει στον επισκέπτη φυσικό κάλλος, γνώση, σωματική και ψυχική ευεξία.