Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα LIFE DEBAG

Συνέντευξη Τύπου για το Πρόγραμμα LIFE DEBAG

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE DEBAG πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά η «Εβδομάδα Χωρίς Πλαστικές Σακούλες», για το χρονικό διάστημα από 21 έως 27 Μαΐου 2017, με την ενεργό συμμετοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Το έργο, που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή εταίρο το Πανεπιστήμιο Πατρών και εταίρο τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, αποσκοπεί στη μείωση της πλαστικής σακούλας στο φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές δράσεις και παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του προβλήματος, όπως, ενδεικτικά, επισκέψεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολεία της Σύρου, επαναλαμβανόμενα fora διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς, κατάθεση προτάσεων για διαμόρφωση του σχετικού νομικού πλαισίου, δικτύωση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες κλπ.

Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση της ρύπανσης από απορρίμματα της παράκτιας ζώνης της Σύρου με παραδοσιακά μέσα (καταγραφή και συλλογή απορριμμάτων) αλλά και με νέες τεχνολογίες, όπως είναι η χρήση συρόμενης υποβρύχιας κάμερας και ηχοβολιστικών μεθόδων για την αποτύπωση του πυθμένα, η χρήση αυτόνομου επιφανειακού σκάφους (USV) για την αποτύπωση βενθικών απορριμμάτων και η χρήση drone για την καταγραφή των ακτών.

Στη συνέντευξη τύπου , η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και καλύφθηκε τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των φορέων υλοποίησης του LIFE DEBAG και των Τοπικών Αρχών.

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Γ. Μαραγκός πραγματοποίησε χαιρετισμό και είχε τον συντονισμό της εκδήλωσης, κατά την οποία έγινε ανασκόπηση από τον καθηγητή Παν/μιου Πατρών κ. Γ. Παπαθεοδώρου, των αποτελεσμάτων του προγράμματος και παρουσίαση των δράσεων για την «Εβδομάδα Χωρίς Πλαστικές Σακούλες».

Όπως τονίστηκε, η Σύρος αποτέλεσε τον σταθμό για την αλλαγή του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει την περιβαλλοντική πολιτική και ισχύει από 01/01/2018, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Σύρου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, χάρη στις οργανωμένες προσπάθειες των οποίων οι τοπικές επιχειρήσεις του νησιού δεν διαθέτουν πλέον δωρεάν πλαστικές σακούλες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον κα Nandia Oancea εξέφρασε τον θαυμασμό και την απόλυτη ικανοποίησή της για την επιτυχημένη πορεία του LIFE DEBAG στο νησί μας, αλλά και για το γεγονός ότι μια νησιωτική κοινότητα, όπως η δική μας, συνέβαλε στη διαμόρφωση και τον καθορισμό της εθνικής στρατηγικής για τον περιορισμό της χρήσης της πλαστικής σακούλας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφερθεί ότι, μέσα σε μια τριετία, η μείωση της πλαστικής σακούλας στις παράκτιες περιοχές της Σύρου άγγιξε το 70% και στο υποθαλάσσιο περιβάλλον το 30%.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδυάζεται με το περιβαλλοντικό βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για έξι (6) παραλίες του νησιού μας, το οποίο πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, προστασίας και καθαρότητας του περιβάλλοντος, ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, οργάνωσης και εξοπλισμού των εν λόγω παραλιών για την ασφάλεια των λουομένων και της ανεμπόδιστης προσβασιμότητας για ΑμΕΑ. Επιπλέον, το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ελκυστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος, αλλά και τη διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικής κουλτούρας που είναι σημαντική για πολλούς δυνητικούς επισκέπτες, ιδιαιτέρως αλλοδαπούς, για τους οποίους η διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης αποτελεί βασικό στοιχείο επιλογής ενός προορισμού.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούν και οι υπόλοιπες ενέργειες του Δήμου, όπως η αναβάθμιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ με την προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) και Τεμαχιστή, η σχεδιαζόμενη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) και το νέο κύτταρο του ΧΥΤΥ, η βελτίωση της διαδικασίας ανακύκλωσης και η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, οι οποίες πιστοποιούν την κατεύθυνση προς μια περιβαλλοντικά φιλική πολιτική, διότι ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας και η ανάγκη να το προστατεύουμε και να το διαχειριζόμαστε σωστά οφείλει να διαπερνά όλες τις δράσεις για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.