Υπογραφή Σύμβασης για το έργο «Αντικατάσταση – Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα ν. Σύρου»

Υπογραφή Σύμβασης για το έργο «Αντικατάσταση – Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα ν. Σύρου»

Υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, μεταξύ της δημοτικής επιχείρησης και της μειοδότριας εταιρίας ΙΕΡΑ ΑΤΕ, η σύμβαση του έργου «Αντικατάσταση – Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα νήσου Σύρου», συνολικού προϋπολογισμού 2.680.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 48,66% στις τιμές του τιμολογίου.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση υφισταμένων και την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Βήσσα, Άδειατα, Μέγα Γιαλό και Αμπέλα από σωλήνες πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 36,8 χιλιομέτρων από τα οποία τα 6,9 χιλιόμετρα αφορούν το εξωτερικό δίκτυο (αγωγούς μεταφοράς) και τα υπόλοιπα 29,9 χιλιόμετρα το εσωτερικό δίκτυο διανομής.

Ο σχεδιασμός για το συγκεκριμένο έργο είχε ξεκινήσει από τον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας και εν τέλει η χρηματοδότησή του από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2016. Το έργο δημοπρατήθηκε την 10.1.2018 με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την 21.3.2018 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης η κατακύρωση του διαγωνισμού στην ΙΕΡΑ ΑΤΕ.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με τη μελέτη και τη σύμβαση είναι δύο έτη. Θα υπάρξει ιδιαίτερος προγραμματισμός ώστε να μην εκτελεστούν εργασίες σε παραθαλάσσιες περιοχές και κεντρικές αρτηρίες κατά την τουριστική περίοδο. Ήδη δε, σήμερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του Προέδρου και του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ,  με τη συμμετοχή των Προέδρων των δύο εμπλεκόμενων τοπικών κοινοτήτων κ. Δημήτρη Νταλαχάνη και Γιώργου Περρή και του χωρικού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ποσειδωνίας Αλέξη Αθανασίου προκειμένου να επιλεγούν από κοινού οι περιοχές από τις οποίες θα ξεκινήσει το έργο.

Τα νέα δίκτυα, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα από πλαστικούς σωλήνες που ανακατασκευάστηκαν πρόσφατα από τον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας και τη ΔΕΥΑΣ από ιδίους πόρους και κρίνονται κατάλληλα και διατηρούνται, θα εξυπηρετήσουν πλήρως και αποτελεσματικά όλους τους παραπάνω οικισμούς. Με την ολοκλήρωση του έργου, το συνολικό δίκτυο ύδρευσης θα έχει αναβαθμιστεί λειτουργικά, θα περιορισθούν οι διαρροές, θα καλύπτεται η ζήτηση αυξημένης κατανάλωσης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά κυρίως θα έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα του νερού που φθάνει στη βρύση του καταναλωτή, εξασφαλίζοντάς του αδιάλειπτα καθαρό και υγιεινό νερό.