Έγκριση χρηματοδότησης για τρεις (3) νέες παιδικες χαρές στη Σύρο

Έγκριση χρηματοδότησης για τρεις (3) νέες παιδικες χαρές στη Σύρο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τη δημιουργία τριών (3) νέων παιδικών χαρών της Σύρου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, και του προγράμματος για τη χρηματοδότηση δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού 86.000 ευρώ.

Οι νέες παιδικές χαρές θα ακολουθούν τις ισχύουσες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τον εξωραϊσμό και τη λειτουργική αναμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων, την ανάδειξη των περιοχών, καθώς και την προστασία του πρασίνου.

Το συγκεκριμένο έργο συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες του Δήμου μας, καθώς τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από χώρους αναψυχής, παιχνιδιού και διασκέδασης, όπου αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους, κοινωνικοποιούνται και αποκτούν ερεθίσματα. Η δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και καλαίσθητου περιβάλλοντος, επίσης, επιτυγχάνει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους  του νησιού μας.