Υπογραφή Σύμβασης για το έργο Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου

Υπογραφή Σύμβασης για το έργο Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου

Υπεγράφη, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση του έργου «Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου», προϋπολογισμού  1.246.846,04 €, με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης σε 9 μήνες.

Με την υλοποίηση του έργου, η Σύρος αποκτά ένα από τα πλέον αναβαθμισμένα λιμάνια στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς επιτυγχάνεται η σημαντική βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, λειτουργικότητας και πληροφόρησης, καθώς και η ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, το έργο εναρμονίζει το λιμάνι μας με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα  για την ασφάλεια των πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS), της συνθήκης SCHENGEN και της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, ενώ αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, δεδομένου ότι  οι εμπλεκόμενες εταιρείες κρουαζιέρας δίνουν μεγάλη σημασία στην ασφάλεια που παρέχει ο προορισμός για το πλοίο και τους επιβάτες.

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ασφάλειας, εντός του λιμένα, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας. Μέσω του κέντρου αυτού, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, εικόνες, φωνή, video κλπ.) μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Τοπικής Λιμενικής Αρχής, μέσω δικτύου δεδομένων.

Ειδικότερα, το σύστημα ασφαλείας του λιμένα αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα τα οποία συνοπτικά είναι τα ακολούθα:

 • Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες
 • Ηλεκτρολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
 • Φορητοί Φράκτες
 • Φορητό Σύστημα Φωτισμού
 • Ιστοί
 • Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης
 • Υποσύστημα ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων
 • Κέντρο Ελέγχου

Παραδοτέα της πράξης αποτελούν η προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού:

 • Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης
 • Φορητά Τερματικα Ελέγχου Επιβατών Υπόχρεων Πλοίων
 • Φορητοί Αναγνώστες καρτών Barcode & RF-ID
 • Αναγνώστες Μακράς Εμβέλειας
 • Full Height Turnstyles
 • Τοπικοί Ελεγκτές Θύρας
 • Διαδικτυακές Κάμερες σταθερές
 • Διαδικτυακές κινούμενες Κάμερες (Κάμερες Επιτήρησης Ζώνης)
 • Κινητή Θερμική Κάμερα με ενσωματωμένο Λογισμικό Video Analytics
 • Σύστημα Έξυπνων καμερών
 • Ιστοί στήριξης καμερών
 • Ψηφιακά υβριδικά καταγραφικά
 • Περίφραξη
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Σύστημα Ανακοινώσεων
 • Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων
 • Λογισμικό διαχείρισης κέντρου ελέγχου
 • Φορητό Μεταφερόμενο Σύστημα Φωτισμού για έκτακτα συμβάντα
 • Γεννήτριες ρεύματος
 • Όχημα περιπολίας
 • Ασύρματοι πομποδέκτες VHF Marine
 • Radar AIS
 • Μεταφερόμενος Οικίσκος με X-RAY και μαγν. πύλη
 • Σύστημα Αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων προς επιβίβαση στα ΕΓ-ΟΓ Πλοία
 • Κέντρο λιμεναρχείου (ελέγχου)

 

Για το αποτέλεσμα αυτό, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τη διοίκηση και το υπηρεσιακό προσωπικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, καθώς και όσους συνέδραμαν στην πραγματοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου.

Στο πλαίσιο ενός γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού, η Δημοτική μας Αρχή προγραμματίζει και υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των δημοτών μας και δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε το νησί μας να καταστεί ένας ελκυστικός και ανταγωνιστικός προορισμός.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το τελευταίο διάστημα, βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης και το Master Plan του λιμένα Ερμούπολης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να εγκριθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις και υποδομές, περιλαμβανομένης και της λειτουργίας του Ναυπηγείου, σύμφωνα με το νέο πλάνο ανάπτυξης και λειτουργίας του, ώστε να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης τα προβλεπόμενα έργα.