Οι πρώτοι υποψήφιοι του συνδυασμού «Η ΣΥΡΟΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΜΕ»

Οι πρώτοι υποψήφιοι του συνδυασμού «Η ΣΥΡΟΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΜΕ»
Εκ μέρους του συνδυασμού «Η ΣΥΡΟΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΜΕ», ανακοινώνουμε τους τριάντα (30) πρώτους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους και υποψήφιους Συμβούλους Κοινοτήτων, οι οποίοι αποτελούν μέλη του συνδυασμού μας. Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει σταδιακά η ανακοίνωση και άλλων υποψηφίων του συνδυασμού.