Ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ν. Κυκλάδων με έδρα τη Σύρο

Ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ν. Κυκλάδων με έδρα τη Σύρο

 

Σημαντική εξέλιξη για τη Σύρο και την ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων αποτελεί η ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του νομού Κυκλάδων, μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για ένα σπουδαίο και οργανωμένο βήμα στην προσπάθεια διαχείρισης των 36 περιοχών Natura 2000 στις Κυκλάδες, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την αειφόρο τοπική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της τεχνικής συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Γιώργος Μαραγκός με τον Ειδικό Γραμματέα της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Βασιλάκη την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, η πρώτη συνεδρίαση για τη  συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, με πρόεδρο τον κ. Βασιλάκη, ο οποίος ορίστηκε με υπουργική απόφαση.

Κατά τη συνεδρίαση, εξελέγη ομόφωνα ως αντιπρόεδρος ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης και ως γραμματέας η Περιβαλλοντολόγος και Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ κα Μαρία Σαλωμίδη. Επίσης, ορίστηκε ως έδρα του Φορέα η Σύρος και συζητήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας παραρτημάτων και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων.

Η στελέχωση του Φορέα θα γίνει άμεσα μέσω του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, ενώ, παράλληλα, αποφασίστηκε η προετοιμασία για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, έναν μοχλό ανάπτυξης για τις Κυκλάδες και ιδιαίτερα για τη Σύρο, ως έδρα του Φορέα, καθώς πρόκειται να δημιουργήσει συνέργειες με τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και την τοπική κοινωνία και να συμβάλει αποφασιστικά στην εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη δράσεων, πρωτοβουλιών και επενδύσεων στις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και τη διαχείριση όλων των δημόσιων εκτάσεων.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαιτούμενες κτιριακές υποδομές για τη στέγαση του Φορέα, ενώ πρόκειται να συνδράμει στην παροχή υλικοτεχνικής υποδομής για τη λειτουργία του, δεδομένου ότι, εντός του επόμενου διμήνου, θα υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.