Οι θέσεις και οι προτάσεις της «Σύρου που αξίζουμε» για τον άξονα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι θέσεις και οι προτάσεις της «Σύρου που αξίζουμε» για τον άξονα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Στη σημερινή δύσκολη και απαιτητική εποχή που ζούμε, το τρίπτυχο Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα – Οικονομική Ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ευημερίας και προόδου για όλη την Ελλάδα, ιδαιτέρως δε για το Δήμο μας. Αποτελούν έννοιες αλληλένδετες, κάθε μία από τις οποίες προϋποθέτει τη συμβολή των άλλων δύο, και η αρμονική λειτουργία τους μπορεί με βεβαιότητα να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων μας με απόλυτη επιτυχία.

Ειδικότερα, στοχεύουμε στα ακόλουθα:

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

 • την ενίσχυση της Τουριστικής Επιτροπής και την επιδίωξη συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς (π.χ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΣΕΤΕ, επαφές με Οργανισμούς Διαχείρισης Προορισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και άνοιγμα νέων αγορών),
 • την εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και πλάνου δράσεων με μετρήσιμους ρεαλιστικούς στόχους, λογοδοσία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατόπιν διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων,
 • την εκπόνηση Marketing Plan ως εργαλείου υλοποίησης της στρατηγικής, με έμφαση στις θεμελιώδεις αξίες της δημιουργικότητας, της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία μίας ενιαίας ταυτότητας για το νησί η οποία θα υιοθετηθεί από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων, μίας ενιαίας πολιτικής για τις δράσεις προβολής. Κάλεσμα και δέσμευση από όλους τους εμπλεκόμενους για την αποδοχή με έμφαση σε 4 σημεία (Πολιτισμός – Δημιουργικότητα/Καινοτομία – Ποιότητα Υπηρεσιών – Προορισμός για όλο το χρόνο). Συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο προβολής και προώθησης της Σύρου,
 • την προβολή μέσω των γραφείων εξωτερικού του ΕΟΤ και παράλληλη πραγματοποίηση δράσεων (παρουσίαση τοπικής γαστρονομίας, πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών events κ.λ.π.),
 • τη δημιουργία και ανάδειξη ελκυστικού και δυναμικού Brand Name και τοποθέτηση σε νέες αγορές του εξωτερικού,
 • την υποστήριξη συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους (πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο, τουριστικές υπηρεσίες), για δημιουργία και προβολή τοπικών προϊόντων και τοπικής γαστρονομίας,
 • την ενίσχυση των αρμόδιων για τον Τουρισμό υπηρεσιών του Δήμου,
 • την ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων για την αναβάθμιση του τοπικού τουριστικού προϊόντος και την αποτελεσματική, στοχευμένη προβολή του προς τη διεθνή αγορά, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς του τουρισμού και τους επιχειρηματίες του χώρου,
 • την υποστήριξη ενεργειών για την συλλογική οργάνωση και εκπροσώπηση των Ξενοδόχων,
 • τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού για την παρακολούθηση σε ετήσια βάση διεθνών τάσεων στον Τουρισμό, την καταγραφή της ικανοποίησης των επισκεπτών, την καταγραφή και διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον Τουρισμό, την εκπόνηση ad hoc Ερευνών Αγοράς για τον προορισμό «Σύρος» και επιμέρους έρευνες ανάλογα με τις ανάγκες σε θεματικές, όπως γαστρονομία και τοπικά προϊόντα, κρουαζιέρα κ.λ.π., σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, το Επιμελητήριο Κυκλάδων και άλλους φορείς Εθνικής και Διεθνούς εμβέλειας,
 • τη δημιουργία σύγχρονου συνεδριακού κέντρου βιοκλιματικού σχεδιασμού για τη φιλοξενία διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων, σε κατάλληλο χώρο, με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 • την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης τουριστικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλους αναγνωρισμένους φορείς, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς το τοπικό στελεχιακό δυναμικό του κλάδου του Τουρισμού, την απόκτηση και αναβάθμιση των αναγκαίων δεξιοτήτων, τόσο από τους ιδιοκτήτες όσο και από τα στελέχη, και την διαφοροποίηση του προσφερόμενου προϊόντος,
 • την πραγματοποίηση άμεσων ενεργειών για αξιοποίηση της επέκτασης του αεροδρομίου και εξασφάλιση συνδέσεων (connections) με νέους προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και επιδίωξη σύνδεσης όλο το χρόνο με τη Ρόδο,
 • τον συντονισμό προσπαθειών και ενεργειών για να γίνει η Σύρος διαρκής τουριστική τάση, με την επιλογή κατάλληλου σχετικού «μηνύματος» που θα συνοδεύει όλες τις στοχευμένες ενέργειες και το οποίο θα αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα, την «μαγεία» του νησιού,
 • τη δημιουργία free press που θα παρουσιάζει το φυσικό τοπίο, τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις του νησιού. Αυτή η έκδοση, είτε θα συνοδεύει τα μεγαλύτερα free press της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είτε θα κυκλοφορεί αυτόνομα χρησιμοποιώντας υπάρχον ισχυρό δίκτυο διανομής,
 • τη συνεργασία με τα πλέον δημοφιλή πρόσωπα (influencers) στα social media, τα οποία αναλαμβάνουν να προωθούν συντονισμένα και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους την εικόνα του νησιού, με αναρτήσεις, πληροφορίες, διοργάνωση διαγωνισμών, επισκέψεις κ.λ.π.,
 • την αξιοποίηση των social media μέσω διαρκούς τροφοδότησης με δεδομένα που κάνουν την επίσκεψη στο νησί ποθητή. Οι λογαριασμοί συνδέονται με τα πιο ισχυρά ονόματα του χώρου, εξασφαλίζοντας έτσι για τις σελίδες μας ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι καθημερινώς θα πείθονται για την αξία των διακοπών στο νησί,
 • τη δημιουργία ανοιχτής πλατφόρμας προβολής και ενημέρωσης για όλες τις δράσεις (αθλητικές, πολιτιστικές, κ.λ.π.) του νησιού, προσβάσιμης από όλους τους εμπλεκόμενους και διαχείριση σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες για την μεγιστοποίηση της προβολής,
 • τη συνέχιση και ενίσχυση της συμμετοχής στις εκθέσεις τουρισμού, με την εκπροσώπηση επαγγελματιών του χώρου,
 • την πραγματοποίηση press trips – fam trips, με στόχο οι συμμετέχοντες να μεταφέρουν στα μέσα με τα οποία συνεργάζονται και στις ομάδες που επηρεάζουν τις θετικές τους εντυπώσεις. Δημιουργία ομάδας πρεσβευτών – διαμορφωτών της κοινής γνώμης, οι οποίοι ενημερώνονται για τους επιμέρους στόχους και δράσεις (π.χ. σημαντικές εκδηλώσεις), τις οποίες θα αναπαράγουν,
 • τη συνεργασία σε σταθερή βάση με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, ώστε να φτάνουν στο κοινό που τις παρακολουθεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της Σύρου, π.χ. γυρίσματα εκπομπών και τηλεοπτικών σειρών στο νησί μας,
 • τη δημιουργία ομάδας αποτελούμενης από απόδημους Συριανούς ή φίλους του νησιού, οι οποίοι θα βοηθούν στις δράσεις τουριστικής προβολής,
 • τη λειτουργία γραφείου στην Αθήνα, το οποίο θα συντονίζει όλες τις εκτός Σύρου δράσεις,
 • την επιπλέον ενίσχυση θεματικού τουρισμού με δημιουργία πρωτότυπων επιμέρους εκστρατειών προβολής του νησιού και προσέγγισης επιμέρους αγορών – στόχων:
 • Τουρισμός Κρουαζιέρας

Αξιολόγηση των προοπτικών και των προϋποθέσεων ανάδειξης της Σύρου σε προορισμό κρουαζιέρας, διαβούλευση με την επιχειρηματική κοινότητα και τους κατοίκους, εκπόνηση συγκεκριμένου κοστολογημένου σχεδίου δράσης με δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών για υλοποίηση συγκεκριμένων επιμέρους δράσεων. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και της επιρροής στην οικονομία και την κοινωνία της Σύρου.

 • Τουρισμός Πόλης

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προώθησης, ανάδειξης και προβολής της Σύρου ως προορισμού, με έμφαση στην αγορά ταξιδιών σε πόλεις (city breaks) εκτός τουριστικής σαιζόν, με διοργάνωση εκδηλώσεων προσέλκυσης επισκεπτών από νέες τουριστικές αγορές. Για τον σκοπό αυτό, θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες και εφαρμογές για την ενίσχυση της ψηφιακής και δυναμικής ανάδειξης της Σύρου, αλλά και συγκεκριμένων τουριστικών σημείων και διαδρομών με τη συμμετοχή των χρηστών/επισκεπτών.

 • Γαστρονομικός Τουρισμός

Πρόκειται για έναν τομέα που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στο ελληνικό, όσο και στο διεθνές κοινό. Σε συνεργασία με ντόπιους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση ή παράγουν τοπικά προϊόντα, δημιουργούμε μεγάλες γαστρονομικές συναντήσεις που φέρνουν τη Σύρο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αυτές οι συναντήσεις γίνονται θεσμός και δεν περιορίζονται στην θερινή περίοδο.

 • Τουρισμός Γάμων

Δημιουργία ειδικού πρωτότυπου πακέτου προβολής της Σύρου για την  ανάδειξή της ως ιδανικού και διαφορετικού τόπου τέλεσης γάμων. Παρουσίαση με λεπτομέρειες των μοναδικών δυνατοτήτων που υπάρχουν στο νησί για την τέλεση θρησκευτικού γάμου (από αρχοντικές εκκλησίες μέχρι γραφικά ξωκλήσια), αλλά και πολιτικού γάμου (ανάδειξη του δημαρχείου, της έπαυλης Τσιροπινά και άλλων χώρων που ανήκουν στο δήμο). Έμφαση στην ύπαρξη εκκλησιών και των δύο χριστιανικών δογμάτων, κάτι που κάνει ακόμα πιο ισχυρή την μοναδικότητα της Σύρου ως γαμήλιου προορισμού. Λεπτομερής παρουσίαση δυνατότητας τέλεσης γαμήλιων εκδηλώσεων σε μέρη που είναι κλασικά νησιωτικά (παραλιακές ταβέρνες, beach bar κ.λ.π.), ή εμπεριέχονται στο νεοκλασικό ιστό και μέχρι τώρα δεν έχουν αξιοποιηθεί.

 • Θρησκευτικός Τουρισμός

Δημιουργία ειδικού πρωτότυπου πακέτου προβολής της Σύρου με αναφορά στα εντυπωσιακά θρησκευτικά στοιχεία της Σύρου. Στοχευμένες επαφές με αγορές στόχους της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να αναδειχθεί η Σύρος σε κυρίαρχο προορισμό θρησκευτικού τουρισμού.

 • Τουρισμός για Οικογένειες

Στόχευση στην ξεχωριστή αγορά στόχου, η οποία σε πολλές περιπτώσεις «κλασικών» προορισμών έχει υποβαθμιστεί αλλά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο για την τουριστική ανάπτυξη. Για τους καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργούνται συνεχείς εκδηλώσεις όπου τα παιδιά θα μπορούν να διασκεδάζουν, να επιμορφώνονται και να απασχολούνται. Κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς ενημερώνονται σχετικά οι σύλλογοι γονέων των μεγάλων ελληνικών πόλεων και γίνεται στοχευμένη διαφήμιση του συγκεκριμένου προϊόντος.

 • Μαθητικός Τουρισμός

Δημιουργία ειδικού πρωτότυπου πακέτου προβολής της Σύρου για παρουσίαση σε σχολεία και συλλόγους γονέων των μεγαλύτερων πόλεων. Η δράση αυτή είναι συνεχής και εντείνεται κατά την περίοδο όπου αποφασίζονται οι προορισμοί των εκπαιδευτικών εκδρομών.

 • Πεζοπορικός Τουρισμός

Ανάδειξη μονοπατιών και οργάνωση πεζοπορικού τουρισμού, με την ενσωμάτωση διαδρομών ιστορικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη φυσική αξία (π.χ. σπηλιά Φερεκύδη, Καστρί – Χαλανδριανή κ.λ.π.).

 • Γεωτουρισμός

Δημιουργία Γεωπάρκου/Γεωλογικού Μουσείου –  Ανάδειξη του γεωλογικού πλούτου της Σύρου και οργανωμένη προσέλκυση της διεθνούς κοινότητας με ενδιαφέρον στα μοναδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά του νησιού.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

 • την προβολή της Σύρου ως ενός τόπου φιλικού για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων και την προσέλκυση και ενθάρρυνση νέων, καινοτόμων και δυναμικών επιχειρηματιών, προκειμένου να επενδύσουν και να αναπτύξουν στη Σύρο επιχειρηματικές ιδέες σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την οικονομία του νησιού, συντελώντας στην οικονομική ανάπτυξή του  μέσω της δημιουργίας νέων  ευκαιριών  και θέσεων απασχόλησης,
 • την συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την εκπόνηση σχεδίου δράσεων για την απαραίτητη σύνδεση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με την επιχειρηματική κοινότητα και την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Μηχανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και Στήριξης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας, που έχει δημιουργήσει ο Δήμος μας. Στόχος μας είναι οι καινοτόμες ιδέες που γεννιούνται εντός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να παραμένουν στον τόπο και να μετουσιώνονται σε επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία θα αναπτύσσεται στη Σύρο, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού,
 • τη θέσπιση κινήτρων και την υποστήριξη για την ανάπτυξη και υποβοήθηση της νεανικής (δημιουργία επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών από νέους) αλλά και της νέας (δημιουργία νέων επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών) επιχειρηματικότητας,
 • τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των τοπικών επιχειρήσεων με προώθηση νέων τεχνολογιών για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά στην ψηφιακή αγορά. Την εξατομικευμένη υποστήριξη των επιχειρηματιών και των στελεχών τους, ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους λειτουργία και στην κατάρτιση επιχειρηματιών και στελεχών, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων και τους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικής κοινότητας,
 • την υλοποίηση του έργου δημιουργίας Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall), σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Σύρου, για την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας του εμπορικού κόσμου και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής του εμπορικού κέντρου, καθώς επίσης και τον σχεδιασμό για την επέκταση των παρεμβάσεων,
 • την εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και του προβλήματος στάθμευσης, με πρόβλεψη και κοστολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, επαναξιολόγηση των επιλογών στάθμευσης και πρόσβασης στο κέντρο με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των επιχειρηματιών και των επισκεπτών, δίνοντας έμφαση στις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες,
 • την υποστήριξη του Ναυπηγείου, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες της Σύρου, στο πλαίσιο στρατηγικής για παράλληλη βιώσιμη ανάπτυξη με τους υπόλοιπους πυλώνες και ιδιαίτερα τον τουρισμό,
 • τη συμμετοχή όλων των φορέων του νησιού στη χάραξη ενιαίας στρατηγικής και επιμέρους σχεδίου δράσης και την θέσπιση μηχανισμού διαρκούς οργανωμένης διαβούλευσης για τα βασικά αναπτυξιακά θέματα, την καταγραφή και αξιοποίηση όλων των απόψεων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων,
 • την οργανωμένη και διαρκή επικοινωνία με τον μεγάλο αριθμό σημαντικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που επισκέπτονται το νησί μας και εκπροσωπούν διαφορετικούς χώρους (πανεπιστημιακή/επιστημονική κοινότητα, επιχειρηματική κοινότητα, τέχνες και πολιτισμός, αθλητισμός, κ.α.) και στην συνεχή επαφή και διαβούλευση μαζί τους για τη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, των προτάσεων και των επαφών τους για την ανάπτυξη της Σύρου.

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Συνεργασία με τους συλλογικούς επαγγελματικούς φορείς, το Επιμελητήριο Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινών δράσεων για:

 • την στήριξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη ομάδων παραγωγών και προώθηση της  συνεργατικής δραστηριοποίησης π.χ. χρήσης μηχανημάτων παραγωγής, κοινή αποθήκευση,  προβολή και διάθεση των προϊόντων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας,
 • την ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα (οικοτεχνία, βιοτεχνία) για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, τη βελτίωση της εμπορευσιμότητάς τους σε νέες αγορές και τη δημιουργία των απαιτούμενων συνθηκών για τη σύνδεση με την εστίαση, το εμπόριο και τον τουρισμό,
 • την σύνδεση της εκπαίδευσης με τον πρωτογενή τομέα και τον τομέα της μεταποίησης, μέσω συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους αρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και την υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αμπελουργίας/οινοποιίας, μελισσοκομίας, τυροκομίας, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών παραγωγής, προβολής κ.λ.π.,
 • την προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας των παραγωγών  με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνοντας έμφαση στις ενεργοβόρες δραστηριότητες, αξιοποιώντας νέα εργαλεία όπως οι ενεργειακές κοινότητες, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από το ΕΣΠΑ και/ή άλλες πηγές,
 • την αξιοποίηση των σημαντικών έργων κατασκευής αποχετευτικών δικτύων για επαναχρησιμοποίηση εκροών για άρδευση, αντιμετωπίζοντας ένα χρόνιο για τους αγρότες ζήτημα, επιφέροντας μείωση του κόστους παραγωγής και ταυτόχρονη θετική επίπτωση στο περιβάλλον.