«Περί μηδενιστικής λογικής», του Νίκου Νομικού

«Περί μηδενιστικής λογικής», του Νίκου Νομικού

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων με τρόπο που να οδηγεί στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη δηλαδή την προώθηση και ικανοποίηση των τοπικών συμφερόντων. Η ικανότητα της να αντιμετωπίσει τις τοπικές ανάγκες μιας κοινωνίας, προϋποθέτει ένα ισόρροπο και σταθερό περιβάλλον λειτουργίας. Όμως οι διαρκώς διευρυνόμενες απαιτήσεις αντιμετώπισης νέων κοινωνικών προκλήσεων όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η μακροχρόνια ανεργία, η ανάγκη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, η υγεία, η εκπαίδευση και η κοινωνική πρόνοια, διαμόρφωσαν ένα νέο απαιτητικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Τ.Α.

Η οικονομική κρίση επέφερε την βίαιη αποσταθεροποίηση του πλαίσιου λειτουργίας των ΟΤΑ,  τη δημοσιονομική λιτότητα με τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών, την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων του ΕΣΠΑ, το κλείσιμο των τραπεζών και την αδυναμία είσπραξης των δημοτικών τελών. Επιπρόσθετα η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική διοίκηση με την εφαρμογή του Καλλικράτη, δεν συνοδεύτηκε από την ανάλογη μεταβίβαση σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, με αποτέλεσμα οι υποστελεχωμένοι πλέον ΟΤΑ να δυσκολεύονται να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για τις χρηματοδοτήσεις τόσο από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων όσο και από ΕΣΠΑ.

Στο δύσκολο αυτό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ έρχεται σωρευτικά και επενεργεί η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα και η συχνή επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων που οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, δημιουργώντας έτσι ένα τεράστιο διοικητικό κόστος, σύγχυση και δυσφορία στην εκτέλεση του στρατηγικού σχεδιασμού των ΟΤΑ και στην υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών.

Παρά τις δύσκολες συγκυρίες της εποχής η παρούσα δημοτική αρχή κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις (το μείζων) και να παράξει έργο. Αναπτυξιακά, υποστηρικτικά, έργα κοινής ωφέλειας κ.α. με προτεραιότητα και γνώμονα τη  βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων, απαραίτητα και για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, ενδεικτικά αναφέρω:

  • Την ανάπλαση της παραλίας 2.150.000€,
  • Την επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων του Αεροδρομίου, προϋπολογισμού 2.500.000€,
  • Την Έγκριση χρηματοδότησης για αναβάθμιση του ΧΥΤΑ σε ΧYTY Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Π/Υ 6.529.225,26€,
  • Την Αποχέτευση Βάρης και Μέγα Γιαλού (Α’ Φάση) & αύξηση δυναμικότητας ΒΙΟ.ΚΑ,  προϋπολογισμού 7.209.000,00€,
  • Την Αντικατάσταση – Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα νήσου Σύρου,συνολικού προϋπολογισμού 2.680.000,00 €,
  • Την Κατασκευή Εμπορικού Κρηπιδώματος Λιμένα Σύρου 4.000.000€,
  • Το Σχολείο Βάρης 2.560.000€,
  • Την Ενεργειακή Αναβάθμιση Λυκείων & Δημ.Ποσειδωνίας 1.500.000€
  • Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, 2.007.000€ (γήπεδο ποδοσφαίρου 197.000, Α&Β αίθουσα 850.000, κολυμβητήριο 210.000, πευκάκια 750.000)
  • Τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία τριών (3) νέων παιδικών χαρών της Σύρου προϋπολογισμού 286.000 € κ.α.

Ακροθιγώς τα έργα που αναφέρονται ξεπερνούν τα 31.000.000€ την ώρα που αντίστοιχοι δήμοι ίδιου και μεγαλύτερου μεγέθους υστερούν σε απορρόφηση αντίστοιχων πόρων και υλοποίησης έργων που στο σύνολο τους ξεπερνούν τα 40.000.000€! Αυτή είναι ομολογουμένως μια επιτυχία η οποία μόνο τυχαία δεν είναι, δείχνει ικανότητα, αποτελεσματικότητα, ετοιμότητα, συντονισμό απέναντι σε ένα άκρως δύσκολο και περίπλοκο πλαίσιο λειτουργίας όπως αναλύθηκε παραπάνω.

Επομένως ελλιποβαρείς μηδενιστικές λογικές δήθεν απουσίας έργου της Δημ.Αρχής, εξυπηρετούν παραταξιακές σκοπιμότητες που μόνο κακό μπορούν να κάνουν στο νησί μας και επιβάλλεται οι παλαιοκομματικές πρακτικές να πεταχτούν στο κάλαθο των αχρήστων.

Άνθρωποι που δοκιμάστηκαν σε πολύ πιο ευνοϊκές εποχές και άφησαν ελάχιστο έργο ως παρακαταθήκη, άνθρωποι που λιγοψύχησαν στα δύσκολα και προτίμησαν έργα μείζονος σημασίας για το τόπο να θαφτούν βαθιά στο συρτάρι (βλέπε αναπ.παραλίας) για να μην συγκρουστούν με επαγγελματίες και συμφέροντα, δεν μπορούν να πάρουν τα ηνία αυτού του τόπου, δεν χωρούν στην επόμενη μέρα. Με βήματα προς τα πίσω δεν θα πάμε μπροστά.

Η δημοτική αρχή έθεσε γερές αναπτυξιακές βάσεις, συνεχίζει να διορθώνει τις αστοχίες του παρελθόντος, και αυτό είναι γεγονός. Συνεχίζουμε την εξελικτική πορεία του νησιού μας, με όραμα, στόχους, επιμονή και όρεξη προς μια βιώσιμη αναπτυξιακή κατεύθυνση για ένα καλύτερο και ευοίωνο μέλλον για όλους μας.