Τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού προσβασιμότητας για ΑμεΑ στις παραλίες Βάρης και Βούλγαρη

Τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού προσβασιμότητας για ΑμεΑ στις παραλίες Βάρης και Βούλγαρη

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και του γενικότερου σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, ολοκληρώθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού προσβασιμότητας για Ατόμων με Αναπηρία σε δύο παραλίες του νησιού μας, στην παραλία Βάρης και στην παραλία Βούλγαρη.

Το συγκεκριμένο έργο διενεργείται στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα κινητικότητας» με τίτλο: «Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους» και ακρωνύμιο «ΕΡΜΗΣ ΙΙ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Κύριος δικαιούχος της πράξης είναι η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, με δικαιούχους της πράξης τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης από την Ελλάδα και τον Δήμο Παραλιμνίου από την Κύπρο.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης για ΑμεΑ στη θάλασσα.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης για ΑμεΑ στις παραλίες.
  • Δημιουργία χώρων υπαίθριας εκγύμνασης για ΑμεΑ σε παραλίες.
  • Δημιουργία χώρων υγιεινής για ΑμεΑ σε παραλίες. Σ
  • Δημιουργία Οδηγού Προσβασιμότητας σε Ψηφιοποιημένη και σε Έντυπη Μορφή.

Διευκρινίζουμε, τέλος, ότι η επιλογή των συγκεκριμένων παραλιών για την τοποθέτηση των μηχανισμών πρόσβασης έγινε με γνώμονα το βάθος της παραλίας και τη δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ στην παραλία, ενώ επιλέχθηκε μια παραλία πολυσύχναστη και μια λιγότερο πολυσύχναστη, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι προτιμήσεις.