Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού

Υπεγράφη την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Γιώργου Παπαμανώλη και της αναδόχου εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, η σύμβαση για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο «Αποχέτευση και διάθεση λυμάτων Δήμου Ποσειδωνίας – Δίκτυα αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού νήσου Σύρου», συνολικής συμβατικής αξίας 2.925.098€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (2.358.949,70€ χωρίς ΦΠΑ), με προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για το δεύτερο υποέργο που αφορά την «Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΒΙΟ.ΚΑ. Ερμούπολης Σύρου». Τα δύο έργα συνιστούν την Α’ Φάση της Αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού.

Ένα σύνθετο και οραματικό έργο του πρώην Δήμου Ποσειδωνίας που προχώρησε στην ανάθεση των πρώτων προμελετών του, το οποίο, με συστηματικές και εντατικές προσπάθειες, αλλά και ισχυρή πολιτική βούληση, καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής περιόδου 2014-2019, ωριμάσαμε με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (το έτος 2017) για την αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., για την κατασκευή και λειτουργία νέου δικτύου συλλογής και προσαγωγής αστικών λυμάτων των οικισμών Βάρης, Μέγα Γιαλού, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών (το έτος 2018), με την οποία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, και δημοπρατήσαμε στις 7-2-2019.
Η κατασκευή και λειτουργία νέου δικτύου συλλογής και προσαγωγής αστικών λυμάτων των οικισμών Βάρης και Μέγα Γιαλού θα δώσει σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή και τουριστική προοπτική στην κεντρική και νότια Σύρο, θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών και θα αναβαθμίσει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο προστίθεται στα μεγάλα έργα αναβάθμισης των χωριών της Νότιας Σύρου που είτε υλοποιήθηκαν είτε έχουν οριστικά δρομολογηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής περιόδου 2014-2019, οφείλουμε να απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας για τη σύλληψη του έργου και την ανάθεση των πρώτων προμελετών, τον πρώην Δήμο Ερμούπολης για την αποδοχή της διοχέτευσης των λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Ερμούπολης, αλλά κυρίως στο Διοικητικό Συμβούλιο και το υπηρεσιακό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την ωρίμανση του έργου, την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, καθώς και όλες τις ενέργειες που ακολούθησαν μέχρι την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του.

Τέλος, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκτέλεση του έργου της κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Βάρης και Μέγα Γιαλού θα προχωρήσει ανεμπόδιστα μέχρι την ολοκλήρωσή του και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να δούμε όλοι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε δύο χρόνια από σήμερα.