Κατεπείγουσες ενέργειες στήριξης του Νοσοκομείου Σύρου και των επιχειρηματιών του νησιού

Κατεπείγουσες ενέργειες στήριξης του Νοσοκομείου Σύρου και των επιχειρηματιών του νησιού

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής,

Αναλογιζόμενοι πλήρως την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει η χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία αποτυπώνεται εμφανώς στο νησί και τους δημότες μας, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή με την πεποίθηση ότι θα ληφθεί άμεσα και σοβαρά υπόψη από την Δημοτική Αρχή, προκειμένου να γίνουν επειγόντως οι απαιτούμενες ενέργειες που θα ανακουφίσουν τις επιχειρήσεις της Σύρου οι οποίες πλήττονται από τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν στο μέλλον.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-3-2020, η οποία υπογράφηκε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2020, η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε και νομοθέτησε μια σειρά από κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Στο τριακοστό έβδομο άρθρο της προαναφερθείσας Πράξης, περιλαμβάνονται κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις παρ. 8 και 9 αυτού αναφέρονται επί λέξει τα ακόλουθα:

«8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

9. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών,σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντόςτου διαστήματος απαλλαγής.»

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι είναι φύσει αδύνατον για το δημοτικό μας συμβούλιο να λάβει τέτοιες αποφάσεις στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δευτέρας 23.03.2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, καθώς απαιτείται συλλογή στοιχείων και ειδική επεξεργασία αυτών από τα στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, χωρίς φυσικά να διακινδυνεύσει ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΝΠ δίνει πολλές και πρωτόγνωρες δυνατότητες στα δημοτικά συμβούλια, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρον προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Τα χρηματικά υπόλοιπα των περίπου 800.000 ευρώ που παραλάβατε στην ανταποδοτική υπηρεσία από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή θωρακίζουν την προσπάθειά μας.  Ομοίως, αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναληφθούν άμεσα και από την διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

Αναμένουμε από εσάς να αναλάβετε επείγουσες πρωτοβουλίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό οι σχετικές ενέργειες, ούτως ώστε σε κατεπείγουσες συνεδριάσεις των αρμόδιων πολιτικών οργάνων να κατατεθούν προς έγκριση ενώπιον των μελών του δημοτικού συμβουλίου η 1η μεγάλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2019), καθώς και σχετικές με την ΠΝΠ εισηγήσεις φοροελάφρυνσης των τοπικών επιχειρήσεων. Δε χωρούν άλλες καθυστερήσεις, γιατί το τίμημα που πληρώνει και θα πληρώσει η κάθε τοπική κοινωνία θα γίνει δυσβάστακτο.

Επίσης, προτείνουμε όπως προβλεφθεί ενίσχυση του κωδικού του προϋπολογισμού για υγειονομικό υλικό άμεσης ανάγκης και όπως αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή προκειμένου, με τη συμμετοχή ενός και μόνον εκπροσώπου από κάθε δημοτική παράταξη, να υπάρξει άμεση επικοινωνία και συνάντηση ή τηλεδιάσκεψη με τη Διοίκηση και εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου μας, ώστε να στηρίξουμε έμπρακτα και να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο στον αγώνα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», στην προμήθεια επαρκών μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. απλές χειρουργικές μάσκες, Μάσκες FFP2 και FFP3, αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών και επιφανειών, γυαλιά προστασίας) και στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, για την παροχή της βέλτιστης δυνατής φροντίδας στους ασθενείς που το επισκέπτονται ή νοσηλεύονται σε αυτό.

Κλείνοντας, θέλουμε να γνωρίζετε ότι η δημοτική μας παράταξη θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης, τόσο υμών όσο και των δημοτών μας, για όποιες και όσες ενέργειες σχεδιαστούν από το Δήμο μας προς την κατεύθυνση και τις δυνατότητες που δίνουν οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και ευχόμαστε σε όλους σύνεση και υπομονή μέχρι να ξεπεράσουμε, όσο γίνεται πιο ανώδυνα, τις δύσκολες μέρες που όλοι βιώνουμε.

 

Με εκτίμηση,

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

της παράταξης «Η Σύρος που Αξίζουμε»

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΘΩΜΑΗ

ΞΑΝΘΑΚΗ ΡΟΖΑ

ΠΕΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ