Προτάσεις και παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πληττόμενων επιχειρήσεων της Σύρου

Προτάσεις και παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πληττόμενων επιχειρήσεων της Σύρου

Με δεδομένη την κατάσταση πρωτοφανούς κρίσης που πλήττει καίρια την οικονομική λειτουργία και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματιών όλης της Χώρας και του νησιού μας, και σε συνέργεια με τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ήδη η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, για την ανάσχεση των επιπτώσεων σε επιχειρηματίες και εργαζομένους, ο Δήμος μας καλείται, ως οφείλει, να αναλάβει άμεσες και κατεπείγουσες πρωτοβουλίες, προκειμένου να στηρίξει αποφασιστικά τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.

Δεν υπάρχει χρόνος για την παραμικρή ολιγωρία ή/και καθυστέρηση και όλοι μας καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του θεσμικού μας ρόλου, καθώς και της ευθύνης που μας αναλογεί.

Ακολούθως, παραθέτουμε δέσμη παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών που άμεσα καλούμε να εξετάσει και να λάβει ο Δήμος μας, μετά από καταρχήν επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του και, στη συνέχεια, σε κατεπείγουσες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στο μέτρο και το βαθμό των θεσμικών και πραγματικών αρμοδιοτήτων του:

 1. Μείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ειδικά για πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, επιχειρήσεις, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας, για όσο διαρκεί η κρίση. Ιδιαίτερα, για τις επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, προτείνεται ο μηδενισμός των τελών καθαριότητας, για όσο έχει ισχύ η απόφαση αναστολής λειτουργίας, αφού δεν παράγουν απορρίμματα. Για ήδη καταβληθέντα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων να δίνεται η δυνατότητα για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις.
 2. Απάλειψη – μηδενισμό ενοικίων για πληττόμενες επιχειρήσεις που μισθώνουν δημοτικά ακίνητα για εμπορική χρήση, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, καθώς και απάλειψη – μηδενισμό ενοικίων για πληττόμενες επιχειρήσεις, κατά περίπτωση και με βάση το χρόνο παύσης της λειτουργίας τους, οι οποίες μισθώνουν δημοτικά ακίνητα και έχουν αμιγώς εποχική λειτουργία, ακόμη και για 12 μήνες.
 3. Απάλειψη – μηδενισμό τελών για πληττόμενες επιχειρήσεις που μισθώνουν κοινόχρηστους χώρους και χώρους οι οποίοι εντάσσονται στην περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καθώς επίσης και εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις που μισθώνουν χώρους σε παραλίες του νησιού, με βάση την πρόσοψή τους, για όσο διαρκεί ή κρίση, ή ακόμη και για 12 μήνες. Το ανάλογο να γίνει και για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραλίες ή στη Χερσαία Ζώνη, μέσω δημοπρασίας (πχ καντίνες, water sports, θαλάσσια εκπαίδευση, κ.λ.π.). Για ήδη καταβληθέντα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων να δίνεται η δυνατότητα για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις.
 4. Για τις οφειλές των κατόχων περιπτέρων για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, να δίνεται η δυνατότητα να εξοφληθούν με επιμερισμό του οφειλόμενου ποσού σε τρεις (3) ή τέσσερις (4) δόσεις. Επίσης, απαλλαγή καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων (0,5%) για όσο διαρκεί η κρίση. Για ήδη καταβληθέντα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων να δίνεται η δυνατότητα για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις.
 5. Παράταση μέχρι 31/08 της αποπληρωμής των οφειλών που είχαν προθεσμία από 11/03 μέχρι 30/04 προς το Δήμο, κατ’ αντιστοιχία των οφειλών προς τις ΔΟΥ μετά την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (άρθρα 1 & 2), η οποία κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α/03-04-20). Η παράταση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Α.1053 & 1054/2020 (ΦΕΚ 949 Β και 950 Β/21-03-20) Υπουργικές Αποφάσεις.
 6. Μηδενισμό των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για πληττόμενες επιχειρήσεις και χρέωση μόνο της κατανάλωσης νερού, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, και παροχή δυνατοτήτων άτοκης ρύθμισης των οφειλών τους για εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και απαλλαγή επιχειρήσεων από δυνητικά τέλη (τουριστικό, πολιτιστικό) για όσο διαρκεί η κρίση.
 7. Άμεση διεκδίκηση, μέσω της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και της ΚΕΔΕ, της μεγαλύτερης δυνατής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του ΥΠ.ΕΣ., καθώς επίσης και της παράτασης, για τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2020, των περσινών συμβάσεων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (μισθώματα εκμετάλλευσης παραλιών), μιας και είναι αδύνατον, στην παρούσα φάση, να περιμένουμε την ΚΥΑ των συναρμόδιων υπουργείων. Για τις περιπτώσεις που λήγουν οι παραχωρήσεις χώρων μέσα στο 2020, προτείνουμε να δοθεί παράταση για ένα (1) έτος, δηλαδή να ισχύσουν και το 2021 και μετά να γίνουν οι νέες παραχωρήσεις.
 8. Χρηματοδότηση από το Δήμο στοχευμένων πακέτων προώθησης εναλλακτικού τουρισμού, με βάση τα χαρακτηριστικά του νησιού μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Tour Operators που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, με σκοπό την επιμήκυνση της φετινής σεζόν, η οποία έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα.
 9. Άμεση επανέναρξη – με διαδικασίες εξπρές – του έργου αναβάθμισης του αεροδρομίου της Σύρου (επέκταση διαδρόμου, ταπείνωση λόφου «Νεράιδα») προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικό εντός του 2021, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ώθηση στην τουριστική κίνηση του νησιού.
 10. Παροχή ειδικών φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων παροχής ρευστότητας ειδικά για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς λόγω της εποχικότητας.
 11. Έκδοση voucher για κοινωνικό τουρισμό τα οποία, όσον αφορά τον αριθμό και την κατανομή τους, θα λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των νησιών, την αναλογία τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και την εποχικότητα της οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους κλάδους, ανά νησί, περιλαμβάνοντας επίσης αύξηση του αριθμού παραμονής και διεύρυνση των κριτηρίων των δικαιούχων.
 12. Άμεση προκήρυξη προσκλήσεων με χρήση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, με αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης και παροχή τραπεζικού δανεισμού, καθώς και αύξηση Π/Υ υπαρχόντων προσκλήσεων, ώστε να ενταχθούν σε χρηματοδοτήσεις περισσότερες επιλαχούσες επιχειρήσεις, προκειμένου οι πληττόμενες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, καταλύματα, εστίαση, κ.λ.π.) να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις εκσυγχρονισμού εντός του επόμενου χειμώνα (2020-2021) και να ενισχύσουν – θωρακίσουν τη θέση τους ενόψει της τουριστικής σεζόν για το 2021.

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει χρόνος για ολιγωρία ή δισταγμούς, καθώς επίσης είναι σαφές ότι απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων κοινωνικής αναφοράς και για δημότες, αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη υποστήριξης και για τα οποία θα επανέλθουμε άμεσα με νέες προτάσεις.

Η δημοτική παράταξη «Η Σύρος που αξίζουμε», με αίσθημα ευθύνης και με αυξημένα αντανακλαστικά, στέκεται και θα σταθεί ουσιαστικός αρωγός σε κάθε απόφαση ή πρωτοβουλία, απ’ όπου και αν προέρχεται, προκειμένου να συμβάλει στην περαιτέρω θωράκιση της επιχειρηματικής κοινότητας, των εργαζομένων και των κατοίκων του νησιού μας.