Ο Πολιτισμός είναι οι Άνθρωποί του. Μην τον αποδομείτε!

Ο Πολιτισμός είναι οι Άνθρωποί του. Μην τον αποδομείτε!

Κύριε Δήμαρχε,

Κυρία Αντιδήμαρχε,

 

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή μας, θέλουμε να εκφράσουμε την αγωνία, αλλά και τον βαθύ προβληματισμό μας, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην μετακίνηση δύο δημοτικών υπαλλήλων από το Γραφείο Πολιτισμού, με τις υπ’ αριθ. 27/5-2-2020 και 130/21-5-2020 Αποφάσεις Αντιδημάρχου, όταν μάλιστα ο ένας εξ αυτών είχε οριστεί ως τεχνικός ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Θεάτρου Απόλλων, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να στελεχώνει το Θέατρο Απόλλων βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Πραγματικά δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι επιλέξατε τη σημερινή μέρα, κατά την οποία εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, για να ολοκληρώσετε την αποδόμηση του Πολιτισμού του Δήμου μας!

Οι δύο δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι μετακινήθηκαν σε άλλες Υπηρεσίες από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού, συγκεκριμένα από το Γραφείο Πολιτισμού, έχουν συμβάλει τα μέγιστα –και μάλιστα με απτά αποτελέσματα– στην προώθηση του νησιού μας και στην υποστήριξη του οράματος που υπήρχε για τον Πολιτισμό της Σύρου. Θα το έπρατταν, δε, ανεξαρτήτως Δημοτικής Αρχής λόγω του ήθους τους.

Γνωρίζοντας καλά τόσο το απαιτητικό ωράριο που καλούνται να εργαστούν οι υπάλληλοι του Γραφείου Πολιτισμού λόγω εκδηλώσεων (εκτός πλαισίου ωραρίου εργασίας ενός δημοτικού υπαλλήλου), όσο και τον τεράστιο όγκο δουλειάς που χρειάζεται ώστε το Γραφείο να ανταπεξέλθει άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα εκατοντάδες αιτήματα πολιτών, επισκεπτών, καλλιτεχνών, διοργανωτών φεστιβάλ, κ.λ.π., αλλά και στην προετοιμασία πολιτιστικών χώρων, με έναν ογκώδη αριθμό εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (Συριανό Καρναβάλι, πολιτιστικό πρόγραμμα Χριστουγέννων, πολιτιστικό πρόγραμμα Σύρος Πολιτισμός κ.α.), κρίνουμε ιδιαίτερα επικίνδυνο για το Δήμο να αναθέσει αυτό το τεράστιο βάρος σε δύο μόνο δημοτικούς υπαλλήλους που θα παραμείνουν στο Γραφείο Πολιτισμού.

Θεωρούμε πως θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω της υποστελέχωσης του Γραφείου Πολιτισμού, τα οποία θα εκθέσουν το νησί μας, καθώς από αυτό γίνεται ο σχεδιασμός για την ορθή λειτουργία του συνόλου των πολιτιστικών χώρων του Δήμου. Κατανοούμε απόλυτα τις ανάγκες που υπάρχουν σε όλα τα τμήματα του Δήμου μας και τις προτεραιότητες που καλείστε να θέσετε ως Δημοτική Αρχή. Εκ του αποτελέσματος, όμως, μέσα σε αυτές δεν είναι ο Πολιτισμός!

Η Σύρος, περισσότερο από ποτέ, λόγω της έντονης κρίσης από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού Covid-19, θα διανύσει ένα δύσκολο καλοκαίρι και έναν ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα. O Δήμος μας οφείλει να επενδύσει στον Πολιτισμό, καθώς αυτός αποτελεί το βασικό μας πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με τον Τουρισμό, με απώτερο στόχο την προσέλκυση επισκεπτών. Χρειάζεται μεν να επενδύσει στις υποδομές, αλλά πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό του, χωρίς να λησμονά πως είναι πάνω από όλα άνθρωποι, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέγιστο. Επίσης, οφείλει να επενδύσει στους ανθρώπους του Πολιτισμού του νησιού μας, οι οποίοι και αυτοί βάλλονται, όσο ποτέ άλλοτε, από αυτή την κρίση και αποτελούν τον πολιτιστικό πνεύμονα του τόπου μας.

Κλείνουμε αυτή την ανακοίνωση με μια κραυγή αγωνίας…

Ο Πολιτισμός στο νησί μας είναι οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ του.Μην τον αποδομείτε!