Tο λιμάνι μας είναι και θα παραμείνει εθνικής σημασίας

Tο λιμάνι μας είναι και θα παραμείνει εθνικής σημασίας

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 4 Ιουλίου, συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα της «γνωμοδότησης σχετικά με την υλοποίηση του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) στα θαλάσσια Συνοριακά Σημεία». Ένα θέμα για το οποίο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε ήδη αποφασίσει θετικά από την 21-12-2020 (!), όπως επίσης είχε ήδη δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την 13-07-2021 (!), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 171 του ν. 4819/2021.

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, εκείνο που απαιτείται από τον οικείο δήμο, δηλ. το δημοτικό συμβούλιο, είναι η παροχή απλής γνώμης, που σημαίνει ότι δε δεσμεύει οποιοδήποτε άλλο φορέα που θα λάβει την τελική απόφαση για το θέμα, ούτε καν παρακωλύει την περαιτέρω διαδικασία, δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει τη σύμφωνη γνώμη τριών υπουργείων για την υλοποίηση της εγκατάστασης των κτιριακών υποδομών προσαρμογής των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης.

Κατά την εκτενή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, ακούστηκαν πολλές γνώμες εκ μέρους των δημοτικών συμβούλων, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν κατά βάση αρνητικές, δεδομένου ότι το σχέδιο της προς εγκατάσταση κτιριακής υποδομής που βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης, δεν ήταν εις γνώσιν των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η παροχή αρνητικής γνώμης από την πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, με 13 αρνητικές έναντι 12 θετικών ψήφων.

Διαβλέποντας, προφανώς, το σχετικό αποτέλεσμα, η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κα Κανδιώ Μαραγκού, προσπάθησε ανεπιτυχώς και απερίσκεπτα να «παρασύρει» τα αντιτιθέμενα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ώστε να παρέχουν την θετική ψήφο τους, χρησιμοποιώντας ένα απόλυτα ψευδές και παραπλανητικό επιχείρημα, το οποίο δυστυχώς υιοθετήθηκε αβασάνιστα μέσω δημοσιευμάτων από κάποια ΜΜΕ. Ποιο ήταν αυτό το επιχείρημα; Όπως επανειλλημένα ακούστηκε από την ίδια την κα Μαραγκού, αλλά και άλλους συμβούλους της πλειοψηφίας, η Σύρος θα κινδύνευε να απολέσει τον χαρακτηρισμό του «λιμένα εθνικής σημασίας» για το λιμάνι της Ερμούπολης που συγκεκριμένα αφορά αυτή η κτιριακή υποδομή, στην περίπτωση που η απλή γνώμη του δημοτικού συμβουλίου ήταν αρνητική.

Προς αποφυγήν εσφαλμένων εντυπώσεων και δημιουργίας άνευ λόγου μεγάλης ανησυχίας για το θέμα, γεγονός το οποίο μας προκαλεί αλγεινή εντύπωση και την υποψία πρόκλησης κακόβουλης κριτικής εις βάρος μας, εκθέτουμε αναλυτικά τη νομική διάσταση του θέματος σε ό,τι αφορά τους Λιμένες Εθνικής Σημασίας.

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 3450/2006, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την κατάταξη των ελληνικών λιμένων σε κατηγορίες, «σύμφωνα με τη σημασία τους, όπως αυτή διαφαίνεται, κυρίως, από την επίδραση των Λιμένων στο δίκτυο των διεθνών και εθνικών μεταφορών της Χώρας και τις διαφαινόμενες προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζουν στο πλαίσιο των θαλάσσιων διαδρομών των διευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων μεταφοράς».

Έτσι, λοιπόν, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1346/2001/22.5.2001 ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως λαμβάνοντας υπ’ όψιν «τις ιδιομορφίες του ελληνικού γεωγραφικού χώρου λόγω της κατάτμησής του σε πολυάριθμα νησιά, την ύπαρξη πορθμειακών, ενδονησιωτικών, διανησιωτικών και διαπεριφερειακών συνδέσεων, τα στατιστικά στοιχεία συνολικού ετήσιου όγκου διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών, σε συνδυασμό με τα κριτήρια των εγγενών γεωγραφικών τους πλεονεκτημάτων και της επίδρασής τους στο δίκτυο των διεθνών και εθνικών μεταφορών της Χώρας καθώς και των διαφαινόμενων προοπτικών ανάπτυξης που παρουσιάζουν», εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 8315.2/02/07/02-02-2007 (ΦΕΚ Β΄ 202), με την οποία ο λιμένας Σύρου, μαζί με άλλα δεκαπέντε λιμάνια, κατετάγη στους Λιμένες Εθνικής Σημασίας.

Όπως είναι απολύτως σαφές από την διατύπωση της παραπάνω Κ.Υ.Α., αλλά και όπως προκύπτει από την Εθνική Στρατηγική Λιμένων, καθώς και διάφορες μελέτες που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα και είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο, εκείνα που έχουν πρώτιστη σημασία για τα ελληνικά λιμάνια, πολλώ δε μάλλον όταν αυτά είναι εθνικής σημασίας, είναι τα γεωγραφικά τους πλεονεκτήματα και η επίδρασή τους στο δίκτυο των διεθνών και εθνικών μεταφορών της Χώρας καθώς και των διαφαινόμενων προοπτικών ανάπτυξης, οι οποίες έχουν να κάνουν φυσικά με τις χρήσεις που υλοποιούνται, τις ανάγκες εκτέλεσης αναπτυξιακών έργων, τις χρηματοδοτικές προοπτικές τους με την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και τις στρατηγικές επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτά. Από τον παρακάτω πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε πολύ εύκολα ποιες ήταν οι καταγεγραμμένες επτά χρήσεις των λιμένων εθνικής σημασίας με βάση την Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία είχε καταρτιστεί με στόχευση στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

(*) ΕΚ = εμπορευματοκιβώτια

Τελικά, έπειτα από όλα αυτά, υπάρχει κανείς που εξακολουθεί να πιστεύει ότι, εφόσον δεν χωροθετηθεί και τοποθετηθεί η προβλεπόμενη κτιριακή υποδομή, που ουσιαστικά αφορά μόνο στη χρήση της κρουαζιέρας στο λιμάνι μας, δηλ. μόνο στη μία από τις επτά χρήσεις, θα απολέσει η Σύρος την κατάταξή της στους Λιμένες Εθνικής Σημασίας; Μόνο ως κακόγουστο αστείο και φτηνό επιχείρημα μπορεί να εκληφθεί αυτό. Αν νομίζει η κυρία πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. και οι όμοιοί της ότι μπορούν να «πατρονάρουν» με ψεύδη και ψευδοδιλλήματα τόσους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και την τοπική κοινωνία, είναι γελασμένοι. Και να μας πει πότε πιστεύει ότι θα υπάρξει κρουαζιερόπλοιο, π.χ. από την Τουρκία (χώρα εκτός συνθήκης Schengen), το οποίο ως πρώτο προορισμό θα έχει τον λιμένα της Ερμούπολης, και δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί στο τεράστιο αυτό προκάτ κτίριο που σχεδίαζε να τοποθετήσει στην περιοχή Νησάκι. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε, επιπλέον των παραπάνω, ότι η κα. Μαραγκού είχε εδώ και καιρό αναθέσει απευθείας (από 04/03/2022) έναντι 37.200 € – πολύ καιρό πριν ενημερώσει και ζητήσει την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου – την έκδοση οικοδομικής άδειας της κτιριακής αυτής υποδομής σε εταιρεία μηχανικών της Αθήνας, σαν να είχε δεδομένη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ!

Επομένως, καλό θα είναι να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία των τελευταίων ημερών περί δήθεν απώλειας της ταυτότητας Εθνικής Σημασίας για το λιμάνι μας και ας μεριμνήσει η κα. Μαραγκού να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και διαβασμένη την επόμενη φορά που θα ζητήσει τη θετική γνώμη των δημοτικών συμβούλων για σοβαρά θέματα όπως αυτό της υλοποίησης του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου στα θαλάσσια Συνοριακά Σημεία. Κυρίως, δε, να προσκομίσει το αρχιτεκτονικό σχέδιο της κτιριακής υποδομής που σχεδιάζει να τοποθετήσει στην περιοχή Νησάκι, το οποίο θα πρέπει να συνάδει με τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικής ομορφιάς και μοναδικότητας κτίρια της όμορης περιοχής, όπως εξάλλου μας διαβεβαίωσε και ο κ. Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.